Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

NURİ ERCAN TORTOP

17 Şubat 1963 tarihinde
Isparta’da doğmuştur. Eskişehir  Adalet
İlkokulunda ilk öğrenimini tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Lisesi’nden
mezun oldu. 1981-85 yılları arasında yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

1985 yılında Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı’nda Hazine Kontrolörü olarak memuriyet görevine başladı. 1989-92
yılları arasında ABD Maryland Üniversitesinde Uluslararası-İşletme finansman
konularında Master derecesini aldı. 1996-99 yılları arasında T.C. Seul
Büyükelçiliği’nde Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı ve Kore modeli kalkınma
ekonomisinin işleyişi hakkında bilgi ve deneyim kazandı. 2000 yılına kadar
Hazine Kontrolörlüğü görevine devam etti. Bu dönemde, Hazine garantisi ile
gerçekleştirilen YİD modelli İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvacık İçme Suyu
Arıtma ve İsale Hatları Projesinin finansman ve işletme sorunları konularında
araştırma ve incelemelerde bulundu.

2000-02 yılları arasında Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) Genel Müdür
Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süre içinde İşsizlik Sigortası Fonu’nun ilk
kuruluş çalışmalarını yönetti ve İŞKUR’un Avrupa Birliği fonlarından sağladığı
işgücü hibe fonlarının yönetim yapısını oluşturdu.

2002 yılında AB fonlarının
ülkemizde yerinden yönetimini gerçekleştirmek üzere Dışişleri Bakanlığı Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan Merkezi Finans ve İhale
Birimi’nin kurucu başkanlığı’nı üstlendi ve yerinden yönetim sisteminin AB
Komisyonu nezdine akreditesini gerçekleştirdi. Bu yapıyla ülkemiz tam adaylık
öncesi AB mali fonlarına dolaysız ulaşım imkanına sahip oldu.

2006-07 yılları arasında Hazine
Başkontrolörlüğü görevine devam etti. Bu dönemde, ülkemizde gerçekleştirilmeye
başlanan altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin inceleme, araştırma ve
soruşturmalar yaptı.

2007 yılında AB’nin çevre
fonlarından belediyelerimizin altyapı yatırımlarının  projelendirilmesi ve finansman ihtiyaçlarının
hibe yoluyla  karşılanması amacıyla  Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan
Koordinasyon ve Uygulama Merkezinin kuruculuğunu üstlendi. Bu dönemde İl ve
ilçe belediyelerini kapsayan 40 kadar kurumun katı atık, atıksu, içmesuyu,
kanalizasyon ve su dağıtım şebekelerini kapsayan 800 Milyon Avro yatırımlı
projelerin hazırlanması ve Birimin AB Komisyonu nezdinde akredite edilmesi
faaliyetlerini yürüttü.

2010 yılında yeni kurulan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığında Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı olarak
görev yaptı ve bu dönemde yaklaşık maliyeti 200 Milyon Avro tutarında belediye
altyapı yatırım projelerinin ihale işlemlerini sonuçlandırdı ve AB’nin çevre
alanında sağladığı hibe fonlarla finanse edilen projelerin fiziki yatırım
çalışmalarını koordine etti.

2013-2017 yılları arasında İrlanda Merkezli Çokuluslu Mühendislik kuruluşunun Türkiye Müdürlüğünü üstlendi. Halen proje ve finansman konularında serbest danışmanlık yapmaktadır.

ercantortop.com

 

Ercan TORTOP’un İstikbal Gazetesi Röportajı

İstikbal Gazetesi Linki

Ercan Tortop’un röportajına buradan ulaşabilirsiniz