2019 YEREL SEÇİM ADAYLARIMIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

LÜTFÜ YILMAZ

1974 yılında Amasya merkeze bağlı Ziyaret Kasabası’nda doğdu. Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olan babası Şükrü Yılmaz öğretmen, annesi Emine Yılmaz ise ev hanımıdır. İlkokulu Merzifon İrfan İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Merzifon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise yıllarında satranca merak sardı. Liselerarası satranç müsabakalarına katılıp Amasya birincisi oldu. Daha sonra Amasya ilini temsilen Ankara’daki liselerarası ulusal şampiyonaya katılıp Türkiye 27. oldu. 

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi ve üniversite öğrenimine başladı. Öğrenimi boyunca İlim Yayma Vakfı Vefa Öğrenci Yurdu’nda kaldı. Çeşitli vakıf ve derneklerde faaliyetlerde bulundu. Daha sonraki öğrencilik yıllarında Diriliş düşünce ve hareketine bağlanarak, Cağaloğlu’ndaki Diriliş Yayınları’nda ve Şehzadebaşı’ndaki Diriliş Partisi İstanbul İl Merkezi’nde Ahmet Sezai Karakoç’un konuşma ve sohbetlerini takip etti, eserlerini okudu. 

Yine öğrencilik yıllarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Üniversiteli Gençlik Merkezi İnsan Hakları Komisyonu’nda başkanlık görevinde bulundu. 28 Şubat döneminde başlayan uygulamalara karşı gelişen öğrenci dayanışma hareketlerinin içinde aktif olarak yer aldı. Bilhassa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başta olmak üzere bu dönemde fakültelerde sıkıntı yaşayan öğrencilerle dayanışma içerisinde oldu. Yaşanan insan hakkı ihlallerine karşı ülke çapında yayılan ve ulusal medyada karşılık bulup duyarlılık oluşturan kampanya ve mitinglerin düzenlenmesinde hem fikir hem de eylem olarak aktif şekilde görev aldı. 

Üniversite lisans eğitimini ve stajını tamamladıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İ.S.K.İ. Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak görev aldı. Burada bir müddet çalıştıktan sonra, bu görevden ayrılarak birkaç arkadaşı ile birlikte serbest avukatlık ofisi kurdu. Halen bu ofiste avukatlık vazifesini sürdürmektedir. 

İnsan hakları alanındaki çalışmalarını üniversite eğitiminden sonra da sürdürdü. Bir dönem Mazlum – Der İstanbul İl Yönetim Kurulu’nda üyelik ve İl Başkan Yardımcılığı vazifelerini üstlenerek aktif şekilde çalıştı. Bu dönemde ABD’nin Irak’ı işgaline ve bilhassa 1 Mart Tezkeresi’nin meclis gündemine getirilmesine karşı yapılan protesto ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri içerisinde yer aldı. 

Üniversite yıllarında olduğu gibi, daha sonra da İstanbul’un kültür ve sanat hayatının değerli fikir ve gönül adamlarının sohbetlerinde bulunmaya gayret etti. Bu bağlamda, uzun yıllar boyunca bilhassa Millet Kütüphanesi Müdürü merhum Mehmet Serhan Tayşi Bey’in önce Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde başlayan ve emekliliğinden sonra da Sahra-yı Cedit’teki evinde devam eden İslam Tarihi ve tasavvuf düşüncesi konulu sohbetlerini takip etti. Bu sohbetler vasıtasıyla İslam ve tasavvuf düşüncesinin temel klasik metinleri üzerinde tefekkür ve onları tetkik etme imkanı buldu. 

Yine üniversite yıllarında gönül verdiği fotoğraf sanatı ile olan ilgisini ve amatör düzeydeki bağını hiç kaybetmedi. Fotoğrafçılık sevgisini İstanbul sevgisi ile birleştirerek İstanbul’u fotoğraflamayı bir vazife bilerek çalışmalarda bulundu. Eserlerinin bir kısmı sergilendi ve basıldı. 

Diriliş düşüncesi ve bu düşüncenin mimarı Sezai Karakoç ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Doğuyu ve Batıyı bihakkın tanıyan, bu sayede İnsanlığın ve Müslümanların sorunlarını tarihi – sosyolojik perspektif ile bütüncül şekilde ele alan Diriliş düşüncesini tanıdıktan sonra, insanlık ve İslam Milleti için çağın yakıcı sorunlarından çıkış yolu olarak gördüğü bu düşüncenin takipçisi ve bir “diriliş eri” olmayı görev bildi. 

Bu görev bilinciyle, YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ’nin kuruluş çalışmaları içerisinde bulundu. Partinin 2007 yılındaki kuruluş aşamasında, parti tüzüğünü hazırlayan hukukçular grubunun bir üyesi olarak görev aldı. Daha sonra YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ kurucu üyeleri arasında yer aldı, M.K.Y.K. üyesi oldu. İstanbul İl Teşkilatı’nın da kurucu üyeliğini yaptıktan sonra 3 dönem boyunca İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. 7 Haziran 2015 seçimlerine YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ katılamadığı için, partiden ayrılıp aday olan partili gönüllülerden oluşan Diriliş Işığı Bağımsızlar Grubu’nun çalışmalarına sahada aktif destek verdi. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ’nin desteğiyle, “Diriliş Işığı Bağımsızlar Grubu” adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olmak için partisindeki tüm resmi görevlerinden ayrıldı. 

2001 yılında Eczacı Ezgi Yılmaz ile evlenen Lütfü Yılmaz’ın Yusuf Zahid, Yunus Emre ve Ahmet Sezai isminde 3 oğlu bulunmaktadır. Bir İstanbul aşığı olan ve daha önce sırası ile Eminönü, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye semtlerinde ikamet etmiş olmanın yardımıyla şehrin tüm sorunlarını yaşayıp gözetleyen Lütfü Yılmaz, halen Pendik İlçesi’nde ikamet etmekte ve işyeri de Zeytinburnu İlçesi’nde bulunmaktadır.

lutfuyilmaz.com

 

Lütfü YILMAZ’ın Yenişafak Gazetesi Röportajı

Yenişafak Gazetesi Linki

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

NURİ ERCAN TORTOP


17 Şubat 1963 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Eskişehir  Adalet İlkokulunda ilk öğrenimini tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1981-85 yılları arasında yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

1985 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda Hazine Kontrolörü olarak memuriyet görevine başladı. 1989-92 yılları arasında ABD Maryland Üniversitesinde Uluslararası-İşletme finansman konularında Master derecesini aldı. 1996-99 yılları arasında T.C. Seul Büyükelçiliği’nde Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı ve Kore modeli kalkınma ekonomisinin işleyişi hakkında bilgi ve deneyim kazandı. 2000 yılına kadar Hazine Kontrolörlüğü görevine devam etti. Bu dönemde, Hazine garantisi ile gerçekleştirilen YİD modelli İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvacık İçme Suyu Arıtma ve İsale Hatları Projesinin finansman ve işletme sorunları konularında araştırma ve incelemelerde bulundu.

2000-02 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süre içinde İşsizlik Sigortası Fonu’nun ilk kuruluş çalışmalarını yönetti ve İŞKUR’un Avrupa Birliği fonlarından sağladığı işgücü hibe fonlarının yönetim yapısını oluşturdu.

2002 yılında AB fonlarının ülkemizde yerinden yönetimini gerçekleştirmek üzere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin kurucu başkanlığı’nı üstlendi ve yerinden yönetim sisteminin AB Komisyonu nezdine akreditesini gerçekleştirdi. Bu yapıyla ülkemiz tam adaylık öncesi AB mali fonlarına dolaysız ulaşım imkanına sahip oldu.

2006-07 yılları arasında Hazine Başkontrolörlüğü görevine devam etti. Bu dönemde, ülkemizde gerçekleştirilmeye başlanan altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin inceleme, araştırma ve soruşturmalar yaptı.

2007 yılında AB’nin çevre fonlarından belediyelerimizin altyapı yatırımlarının  projelendirilmesi ve finansman ihtiyaçlarının hibe yoluyla  karşılanması amacıyla  Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan Koordinasyon ve Uygulama Merkezinin kuruculuğunu üstlendi. Bu dönemde İl ve ilçe belediyelerini kapsayan 40 kadar kurumun katı atık, atıksu, içmesuyu, kanalizasyon ve su dağıtım şebekelerini kapsayan 800 Milyon Avro yatırımlı projelerin hazırlanması ve Birimin AB Komisyonu nezdinde akredite edilmesi faaliyetlerini yürüttü.

2010 yılında yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı olarak görev yaptı ve bu dönemde yaklaşık maliyeti 200 Milyon Avro tutarında belediye altyapı yatırım projelerinin ihale işlemlerini sonuçlandırdı ve AB’nin çevre alanında sağladığı hibe fonlarla finanse edilen projelerin fiziki yatırım çalışmalarını koordine etti.

2013-2017 yılları arasında İrlanda Merkezli Çokuluslu Mühendislik kuruluşunun Türkiye Müdürlüğünü üstlendi. Halen proje ve finansman konularında serbest danışmanlık yapmaktadır.

ercantortop.com

 

Ercan TORTOP’un İstikbal Gazetesi Röportajı

İstikbal Gazetesi Linkiimage_pdfimage_print
Facebooktwittermail